Nurty integralne

Integralny oznacza pełny, wszechstronny, zrównoważony. Nurt integralny to działalność i dorobek wielu ludzi pracujących nad pełną „mapą” rzeczywistości, która pomaga ująć całą złożoność tego, co nas otacza i nas samych. Jednym z praktycznych zastosowań podejścia integralnego jest integralny rozwój – wszechstronne, pełne, zrównoważone samodoskonalenie, systematyczna „praca nad sobą”. Jest to praca z jednej strony nad własną świadomością, nad pogłębieniem wiedzy, samoświadomości i mądrości, a z drugiej strony nad umiejętnościami, nad rozwijaniem osobistej mocy i skuteczności.

Rozwój integralny to ścieżka samodoskonalenia oparta na nowoczesnym, wszechstronnym rozumieniu człowieka i jego rozwoju. Umożliwia ciągłe podnoszenie na wyższy poziom dojrzałości, mądrości, osobistej mocy i kompetencji.

Leader Consulting w opracowywaniu programów rozwojowych inspirowany jest integralnością.