Oferta

Poniżej przedstawiamy Państwu portfolio programów rozwojowych Leader Consulting. Programy opracowane są w oparciu o metodykę rekomendowaną przez The European Association for Horse Assisted Education.

Istotą programów rozwojowych metodą Horse Assisted Education jest to, że uczestnicy sami, w wysokim stopniu przejawiają odpowiedzialność za to co robią i co chcą robić. W trakcie szkoleń uruchamiają eksperymentowanie, intuicję, wchodzą w rolę inspiratorów działania. Dzięki temu oraz w połączeniu z doświadczaniem nowych emocji i odczuć, których dostarcza koń – coach, uczestnicy szkoleń uzyskują głębokie, trwałe i zaskakujące efekty szkoleniowe.

Osoby prowadzące pełnią rolę facylitatorów, czyli wprowadzają w zakres metodyczny ćwiczenia i asystują przy jego wykonywaniu i omawianiu wniosków.

Programy zawierają współczesne zagadnienia z obszaru rozwoju osobistego, rozwoju zespołów, czy zarządzania strategicznego. W podsumowaniu każdego szkolenia wymienione są kluczowe zagadnienia, które są rozwijane w trakcie poszczególnych programów.