Rozwój osobisty

Tematyka szkoleń.

LIDER PRZYSZŁOŚCI. Wygraj z samym sobą, aby móc przewodzić innym.
 • przywództwo oparte na szacunku i pewności siebie,
 • samoświadomość siebie poprzez metafeedback od Lidera,
 • odkrywanie swoich bazowych postaw, wartości, intencji i emocji.
 • doświadczenie perspektywy mizu no kokoro,
 • rozwinięcie odporności psychologicznej,
 • przegląd swoich ról,
 • doświadczenie skuteczności różnych stylów kierowania,
 • powiększenie dostępu do odwagi.

ABY CHCIAŁO SIĘ CHCIEĆ. Doświadczysz siebie w nowej sytuacji i w działaniu.
 • odkrywanie sposobów na pokonanie rutyny,
 • rozwijanie swojego wpływu na rzeczywistość,
 • eksperymentowanie i rozwijanie kreatywności,
 • uwalnianie potencjału i odnajdywanie inspiracji,
 • motywacja, działanie, interakcja.

NAJSKUTECZNIEJSZE STYLE PRZYWÓDZTWA. „Czyli siła bez elastyczności daje tylko twardość.”(Anonim)
 • zwiększenie świadomości własnego stylu zachowań,
 • uelastycznianie swoich stylów przywództwa,
 • nadawanie kierunku i tempa przewodzenia sobie i/lub swojemu zespołowi,
 • praca nad poprawą skuteczności: władza czy wpływ?

PROFESSIONAL SALES MANAGER. Prestiżowy program rozwojowy dla menedżerów sprzedaży.
 • kim jesteś i czego potrzebujesz, aby być skutecznym – feedback coacha,
 • przywództwo w sprzedaży,
 • doceń moc empatii,
 • otwórz nową drogę procesowi sprzedaży.