Rozwój zespołu

OD LIDERA DO ZESPOŁU WSPÓŁZARZĄDZAJĄCEGO. Postaw krok w ewolucji przywództwa w twojej firmie.
 • wyzwania i nowe role liderów,
 • poznanie metod transformacji zespołu,
 • współprzywództwo oparte na przejmowaniu współodpowiedzialności,
 • wydobywanie talentów,
 • budowanie nowych ról w zespole,
 • odkrywanie nieświadomej kompetencji,
 • większy poziom innowacyjności i kreatywności,
 • lepszy przepływ informacji i wiedzy,

KOMUNIKOWAĆ, CZY KOMUNIKOWAĆ SIĘ. Czyli jako budować mosty zamiast murów.
 • jak przezwyciężyć lęk i agresję, aby skutecznie budować relacje z innymi,
 • komunikacja wspierająca rozwój i uczenie się w firmie,
 • konfrontowanie bez przemocy,
 • nowe poziomy porozumienia i współpracy,
 • komunikacja poprzez partnerski dialog,
 • komunikowanie się a osiąganie przewagi konkurencyjnej,

ZARZĄDZANIE CELAMI. Czyli droga jest celem i cel jest celem.
 • sposoby na mobilizację do realizacji celów grupowych,
 • umiejętności inicjatora partycypacyjnego realizowania celów,
 • radzenie sobie ze stanami bezwładu i niedziałania,
 • uspójnienie wizji kluczem w realizacji celów,
 • wieloczynnikowość definiowania i realizacji celów
 • umiejętność budowy wspólnego grunt działania.