Zarządzanie strategiczne

LIDERZY FIRM MUSZĄ ZNÓW POWAŻNIE ZAJĄĆ SIĘ STRATEGIĄ. Odkryj nowe powody funkcjonowania twojej firmy.
 • samoświadomość roli lidera w organizacji,
 • w jaki sposób zostać katalizatorem zmian w swojej firmie?,
 • umiejętności mapowania nowej strategii,
 • kompetencje w procesie budowania, nowoczesnej i elastycznej organizacji,
 • doświadczenie partycypacyjnego inicjowania procesu zmian,
 • umiejętność prowadzenia dialogu strategicznego.

LIDER W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH. Czyli jak skorzystać z Appreciative inquiry i Integral Horse Mapping?
 • poszukiwanie rozwiązań poprzez poszerzanie perspektyw,
 • od zwiększania pola opcji i wyborów, do zwiększania obszaru rozwiązań,
 • uspójnienie struktury sytuacji kryzysowej,
 • świadomość kontra nieświadomość czynników problemu,
 • appreciativie inquiry – podejście deceniające, czyli eksplorowanie tego, co najlepsze,
 • metoda mapowania; wyjście z sytuacji kryzysowej,
 • rozwiązywanie konfliktów; koło konfliktów Moore’a.

LIDER OGRANIZACJI UCZĄCEJ SIĘ. Zostań inspiratorem podnoszenia skuteczności.
 • proces uczenia się oparty na relacjach,
 • współpraca w organizacji,
 • uczenie się przez wspólny wysiłek i doświadczenie,
 • wszechstronne rozwijanie empatii,
 • trening myślenia synchronistycznego.