Innowacyjność i wyjątkowość szkoleń

Innowacyjność i wyjątkowość naszych szkoleń osiągamy dzięki stosowaniu nowatorskiej metody Horse Assisted Education. Jest to metoda, w której to konie są Twoimi coachami.

Dlaczego konie?

Ponieważ podobnie jak ludzie, konie z natury są istotami społecznymi. Posiadają swoje wzory zachowań, system wartości i normy obowiązujące w ich społeczności. Każdy koń posiada swoją tożsamość, pełni określoną rolę w swojej hierarchii społecznej. Ponadto są bardzo wrażliwe, dlatego idealnie sprawdzają się w roli coachów. W trakcie ćwiczeń koń coach przekazuje wartościowy, obiektywny feedback oraz pełni rolę katalizatora w pracy rozwojowej uczestników szkolenia.

Inicjowane podczas ćwiczeń sytuacje, stają się metaforą , którą możemy wykorzystać w procesach indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych. Dzięki nim zdobywamy doświadczenie i wiedzę, którą możemy przełożyć na grunt zawodowy i prywatny.