Metoda Horse Assisted Education

Zasadniczą różnicą naszych szkoleń jest to, że uczestnicy uczą się a nie są nauczani.

Dlatego nasze szkolenia z wykorzystaniem koni posiadają charakter głęboko oddziałujący, dający wyjątkowe efekty.

Metoda szkoleniowa ze współuczestnictwem koni, którą Państwu oferujemy, jest nowym, ale już uznanym przez światowych menedżerów sposobem rozwoju osobistego oraz profesjonalnego: menedżera, lidera, człowieka przyszłości. W USA metoda ta znana jest i stosowana od 20 lat, w Europie 16 lat, do Polski została wprowadzona w 2006 roku.
Metoda HAE obejmuje obszary kompetencji przywódczych, komunikacyjnych, współpracy, współdziałania, realizacji celów, kreatywnego rozwiązywania trudnych sytuacji oraz samoświadomości menedżerskiej.

Konie pozwalają otworzyć umysł, poszerzają horyzonty, tworzą mosty pomiędzy ludźmi. Umożliwiają wypracowanie rozwiązań i nabycie umiejętności odnoszących się do danego wyzwania i kontekstu w jakim znajduje się organizacja. Oferujemy możliwość spotkania, które wsparte doświadczeniem z końmi pozwala włączyć „widzenie globalne” i uruchomić potencjał tkwiący w ludziach konieczny do samodzielnego zarządzania sytuacją. Dzięki włączeniu koni w proces uczenia się programy rozwoju ludzi nabierają nowych wartości. Podczas zajęć pojawiają się nowe, kreatywne pomysły oraz idee, które łączą emocje, uczucia oraz myśli. Staje się możliwe otwarcie nowej drogi i wypracowanie nowych metod działania. Każde program to indywidualne spotkanie, starannie przygotowywane i omawiane.

Szkolenie metodą Horse Assissted Education jest połączeniem nowoczesnej myśli biznesowej, programów rozwojowych i kreatywnej przestrzeni, które umożliwia rozwój ludzi na każdym poziomie organizacji – od pracowników stawiających pierwsze kroki w organizacji, poprzez szkolenia dla menedżerów, po osoby zasiadające w zarządach.